Sherk

 

Energjia e ripërtëritshme në Kosovë
Sipas Strategjisë së Energjisë 2009-2018 të miratuar nga Kuvendi i Kosovës janë paraparë edhe caqet indicative për burimet e energjisë së ripërtëritshme dhe në bazë të kësaj poashtu janë aprovuar edhe tarifat nxitëse për prodhuesit e kësaj energjie.