Sherk

ecotrade


Emri i Firmes ekotrade
Pershkrimi i veprimtarise Ecotarde me seli në Prishtinë, aktivitetin e saj e ka të përqendruar kryesisht në furnizimin e pajisjeve, pjesëve rezervë,  servisimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve dhe makinerisë në lëmin e industrisë së rëndë.
Adresa Rr.Ilir Konushevci Nr: 69 10000 Prishtinë, Kosovë
Telefoni
 • +381 38 222 885
 • +377 44 24 24 88
Emaili info@ecotrade-co.net
Webfaqja www.ecotrade-co.net

EDELWEISS ENERGY Sh.p.k

Emri i Firmes EDELWEISS ENERGY Sh.p.k
Pershkrimi i veprimtarise

Kompania “EDELWEISS ENERGY’Sh.p.k. nga Prishtina është themeluar me 13/07/2011 ,me kapital të përbashket te investitorëve nga Kosova dhe Zvicra.

Është kompani e cila si veprimtari te vehtën e ka:

 • Investime në ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese dhe linjave direkte elektroenergjetike
 • Ndertimin e objekteve për hidrocentrala
Adresa Rr."Ilir Konushevci"nr.119
Telefoni
 • +377 44 115 499
 • +381 38 221 208
Email ikelmendi@edelweissenergy.com
Webfaqja

www.edelweissenergy.com

evroenergie L.L.C. Keshillime dhe sherbime operative ne lemin e energjise

Emri i Firmes evroenergie L.L.C.
Pershkrimi i veprimtarise Ne ju ofrojmë shërbime konsulente të sigurta me cilësi të lartë lidhur me temat kyqe të ekonomisë energjetike në Evropën juglindore. Në bashkëpunim me ndërmarrjet simotra bofest consult GmbH dhe sapremium GmbH e përcjellim zhvillimin e këtyre tregjeve përmes projekteve të ndryshme.
Adresa rr Ferat Dragaj nr 4 10000 prishtine

 

Telefoni

Fax

Mob

 • +381 38 223 481
 • +381 38 223 482
 • +377 44 20 30 48
Email

hamdi.malushaj@evroenergie.com

Webfaqja www.evroenergie.com

 

Me shume ...

Elektrostublla

Emri i Firmes Elektrostublla
Përshkrimi i veprimtarisë Shoqëri për projektim, prodhim dhe shërbime elektrike.
Adresa

Rr.Hoxhë Jonuzi pa nr Viti 61000

Telefoni

Mob

+ 381 (280) 381 172

+ 377 (44) 616 064

Emaili

ar@elektrostublla.com

Webfaqja www.elektrostublla.com

Elen

Emri i Firmes Elen
Përshkrimi i veprimtarisë -
Adresa Bedri Shala p.n.
Prishtine 10000 Kosovë

Telefoni

Mob

 

+ 377 44 237 887

Emaili

lulzim.syla@elen-ks.com

Webfaqja

www.elen-ks.com

Eling

Emri i Firmes Eling
Përshkrimi i veprimtarisë -
Adresa -

Telefoni

Mob

 

+ 377 44 433 467

Emaili

eling.pr@gmail.com

Webfaqja -

esc International GmbH Ndriçim

Emri i Firmes esc International GmbH
Pershkrimi i veprimtarise Problemi te cilën po mundohemi te zgjedhim është ndriçimi publik ne Republikën e Kosovës sepse mungesa e ndriçimit neper qytetet e Kosovës është një nder faktet me aktuale ne vend ku si pasoje e kësaj mungese ndriçimi po ndodhin shumë aksidente neper rrugët e qyteteve te Kosovës. me shum...
Adresa Str.|Rr. Bajram Curri Nr. 1

Telefoni

Fax

Mob

+ 381 38 227 606

+381 38 227 607

+386 49 399 275

Emaili

Shkelzim.murtezi@esc-d.de

Webfaqja

www.esc-d.de

Eurokos JH

Emri i Firmes Eurokos JH
Pershkrimi i veprimtarise
Adresa

Telefoni

Mob

-

+ 386 49 682 219

Emaili

eurokosjh@gmail.com

Webfaqja

Energy Plus - Energjia Solare

Emri i Firmes Energy Plus
Përshkrimi i veprimtarisë Energy Plus ju ofron sherbime me sistem te energjise solare duke perfshire edhe sherbime te produkteve solare si: panela solare, bateri industriale, invertore.
Adresa Lagjja Emshir Kulla 7/1; 10000 Prishtine

Telefoni

ob

-

+377 45 698 646

Emaili

energyplusal@gmail.com

Webfaqja www.energyplus-ks.com

Garkko

Emri i Firmes Garkko
Përshkrimi i veprimtarisë
Adresa

Telefoni

ob

-

+377 45 363 118

Emaili

vigans@gmail.com

Webfaqja

Geser

Emri i Firmes Geser(Geothermie)
Përshkrimi i veprimtarisë -
Adresa -
Telefoni

 

377 44 597 452

Emaili geser.group@hotmail.com
Webfaqja -

 

 

 

GET (Shërbime në Energji të Ripërtëritshme dhe Eficiencë të Energjisë)

Emri i Firmes N.T.Sh GET
Pershkrimi i veprimtarise
 • Panele solare (FotoVoltaik PV dhe Solar Termal)
 • Sisteme të ngrohjës qëndrore nga Biomasa (peleta)
 • Pajisje për kursimin e energjisë të cilat mund të montohen në kondicionerë, frigoriferë, ndriçim apo makineri të ndryshme industriale.
 • Konsulencë në leminë e erngjisë së ripërtëritshme.
 • Auditime të energjisë në objekte
 • Studime fizibiliteti në energji të ripërtëritshme.


Adresa

Fehmi Agani

10000 Prishtina

Telefoni

Mob

+ 381 38 551 307

+ 377 45 550 650

Emaili

info@get-ks.com

visar.kelmendi@get-ks.com

Webfaqja www.get-ks.com

JUB KOSOVA

Emri i Firmes JUB KOSOVA
Pershkrimi i veprimtarise Jub Kosova eshte distributer kryesor per Kosove i firmes JUB ne Lublane -Slloveni.JUB Slovenija prej vitit 1875 merret me prodhimin e ngjyrave te jashtme dhe te brendshme,TERMOIZOLIMEVE per fasada,Glet masave,ngjitsave per qeramike,ngjyrave per dru dhe metal,ngjyrave per beton,sistemit hidroizolues.Te gjitha materialet jane ne baze te ujit dhe jane EKOLOGJIKE-i plotesojne standardet EU.
Adresa Rr.Bregu i Diellit,rr.1 llamela 10,nr.1

Telefoni

Mob1

Mob2

-

+377 44 157 829

-

Emaili

fakete.pasha@jub.eu

Webfaqja www.jub.eu

Klimaterm

Emri i Firmes Klimaterm
Pershkrimi i veprimtarise -
Adresa Rr.Bill Clinton.Perparimi,lamela C,lok nr 68. Prishtine

Telefoni

Mob1

Mob2

+381 38 247 595

+377 44 258 648

+377 44 116 714

Emaili

klimaterm_1990@yahoo.com

Webfaqja -

Knauf Insulation

Emri i Firmes Knauf Insulation
Pershkrimi i veprimtarise -
Adresa -
Telefoni +377 44 506 839
Emaili

berisha.sylejman@knaufinsulation.com

Webfaqja

www.knaufinsulation.com

Kosovo Wind Gardens

Emri i Firmes Kosovo Wind Gardens
Pershkrimi i veprimtarise -
Adresa -

Telefoni

Mob

Mob

-

+ 1 845 235 2960

+ 377 44 219 089

Emaili

adam@kosovowind.com

lum@kosovowind.com

Webfaqja www.kosovowind.com

Muqa (Solarthermie and PV)

Emri i Firmes Muqa (Solarthermie and PV)
Pershkrimi i veprimtarise -
Adresa Rruga Brigada 123 p.n. 23000 Therandë Kosovë

Telefoni

Mob

+381 29 271 046

+377 44 266 624

Emaili info@muqacompani.com
Webfaqja www.muqacompani.com

NEK UMWELTTECHNIK AG DEGA NË KOSOVË

Emri i Firmes NEK UMWELTTECHNIK AG DEGA NË KOSOVË
Pershkrimi i veprimtarise Ne zhvillojm projekte te energjise me erë ne te gjithë boten .
Fokusi kryesor i punës sonë është në fushat e energjisë gjeotermale energji me erë, sistemet e ripërtëritshme të energjisë dhe zhvillimin e koncepteve të qëndrueshme. Përveç kësaj, ne kemi një ndarje të specializuar për ventilim, ngrohje dhe ftohje.
Adresa Rruga UCK 48/2

Telefoni

Mob

-

+377 49 237 992

Emaili g.veseli@nek.ch
Webfaqja www.nek.ch

OsaTermosistem

Emri i Firmes OsaTermosistem
Pershkrimi i veprimtarise -
Adresa

Bërnjak, PN  21000 Rahovec

Telefoni

Mob

+3812977600

+37744119710

Emaili

osatermosistemi@hotmail.com

Webfaqja www.osatermosistem.com

Project Plus Sh. P. K.

Emri i Firmes Project Plus Sh. P. K.
Pershkrimi i veprimtarise Kompania jonë merret me projektime inxhinierike në lëmin e arkitekturës, ndërtimtarisë, hidroinstalimeve, instalimeve elektrike dhe HVAC instalimeve. Përveç projektimit merret edhe me realizimin e të gjitha pikave të lartshenuara.
Adresa Kodra e Diellit 10000 Prishtinë

Telefoni

Mob

-

+37744114811

Emaili xhduka@projectplus-ks.com
Webfaqja www.projectplus-ks.com

Proterm

Emri i Firmes Proterm
Pershkrimi i veprimtarise -
Adresa Prishtinë, Veternik 1

Telefoni

Mob

+381 38 545 449

+377 45 594 779

Emaili

info@proterm-co.com

Webfaqja www.proterm-co.com

Rehau

Emri i Firmes Rehau
Pershkrimi i veprimtarise -
Adresa -
Telefoni +377 44 214 797
Emaili

shkelzen.elezaj@rehau.com

Webfaqja

www.rehau.com

Solar Dust (Solarthermie and PV)

Emri i Firmes Solar Dust (Solarthermie and PV)
Pershkrimi i veprimtarise -
Adresa -

Telefoni

Mob

-

+ 377 (44) 511 810

Emaili bekimselmani@gmail.com
Webfaqja -

Solar Green Energy L.L.C Ofrojmë teknologji për energi fotovoltaike, si dhe bëjmë implementimin e kësaj teknologjie.

Emri i Firmes Solar Green Energy L.L.C
Përshkrimi i veprimtarisë Solar Green Energy L.L.C. është formuar në Republikën e Kosovës me kapital investiv 100% te kompanisë Rabasolar me seli ne Zvicer. Me përvojen e saj shumëvjeçare dhe me instalimin e centraleve të shumta Solare në territorin e Zvicres Rabasolar arriti epitetin e kompanive më të zhvilluara dhe më të sofistikuara duke poseduar të gjitha licencat dhe dituritë e nevojshme për zhvillimin e kësaj lëmie.

Solar Gren Energy L.L.C me qendër ne Prishtinë ka për detyrë zhvillimin, implementimin dhe mirëmbajtejen e instalimeve solare si dhe shitjen e paisjeve për prodhimin e energjisë elektrike solare ne tregun e Republikes se Kosovës, Shqiperisë , Maqedonisë dhe më gjerë.


Adresa Rr.Luan Haradinaj 21/1, 10000 Prishtinë

Telefoni

Mob

+381 38 220 026

+377 45 505 600

Emaili

info@sge-ks.com

Webfaqja www.sge-ks.com

Termoinstall

Emri i Firmes Termoinstall
Pershkrimi i veprimtarise -
Adresa -
Telefoni +377 44 152 677
Emaili termoinstall@hotmail.com
Webfaqja -

Triangle General Contractor's Inc., USA financimi/ndërtimi i hidrocentraleve të vogla

Emri i Firmes Triangle General Contractor's Inc., USA
Pershkrimi i veprimtarise Aktivitetet kryesore të Trinagle General Contractors, Inc, Dega në Kosovë janë: financimi, rehabilitimi/ndërtimi, operimi, menaxhimi dhe mirëmbajtja e Hidrocentraleve të vogla (HCV) në Kosovë.
Projektet realizuara të Triangle GC, Inc në Kosovë janë:
- Projekti për rehabilitimin, financimin, operimin dhe mirëmbajtjen e HC Lumbardh/Koznjer, Deçan;
-  Projekti për rehabilitim, financim, operim, mirëmbatje dhe transfer të HC Radac, Pejë;
-  Projekti për rehabilitim, financim, operim mirëmbatje dhe transfer të HC Burim, Istog;
Projektet në proces e sipër:
Zyrja e rregullatorit për energji (ZRrE) ka lëshuar Vendimin mbi Njoftimin e Autorizimit Preliminar për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese nga burimet e ujit në Lumin Erenik.


Adresa Fusha e Pejës p/n, 30000 Pejë

Telefoni

Mob

+381 39 433 020

+ 377 44 145 836

+ 377 44 120 625

Emaili

sofie.kika@triangle-ks.com

blerim.krasniqi@triangle-ks.com

Webfaqja www.triangle-ks.com

Ukab NTP

Emri i Firmes Ukab NTP
Pershkrimi i veprimtarise -
Adresa -
Telefoni

-

+ 377 44 145 802

Emaili

ukabprishtine@gmail.com

Webfaqja -

United Albanian Energy. Llc

Emri i Firmes United Albanian Energy. Llc
Pershkrimi i veprimtarise -
Adresa -

Telefoni

Mob

-

+ 377 45 505 946

Emaili

ebelegu@unitedalbanianenergy.com

Webfaqja

www.unitedalbanianenergy.com

Lista ende është duke u plotësuar andaj na vizitoni më vonë...

Dëshironi të anëtarësoheni?  Apliko përmes formës online